Actuele acties
Wie zijn wij
Verkiezingsprogramma
Wordt donateur
Gastenboek
Contact
RED DE BINNENTUINEN
VerkiezingInformatie
StoppenNoordZuidlijn
UitstelVerkiezingen

Zuid- en Pijpbelangen is een democratische politieke groepering, die voor de belangen van alle inwoners van Oud Zuid opkomt en samenwerkt met andere organisaties.

Sinds 1994 maakt de onafhankelijke wijkpartij ZUID- EN PIJPBELANGEN ( ZPB ) deel uit van de lokale politiek.

Vanaf 2002 is ZPB dankzij haar kiezers gegroeid naar de 4e partij van Oud Zuid. ZPB heeft veel ervaring met het raadswerk, is bedreven in het zeer kritisch volgen van de diverse deelraadbesturen.

ZPB laat als enige een onafhankelijk geluid horen in vergaderingen, want de deelraad is er voor de bewoners en niet andersom.

Bewonerspartij Zuid- en Pijpbelangen heeft in de afgelopen raadsperiode getracht voor bewoners ongunstige deelraadsbesluiten zo adequaat mogelijk te voorkomen.

Status Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur

De Vereniging mag, omdat in haar statuten o.a. deelname aan verkiezingen staat opgenomen en zij volgens de wet dus als een politieke partij wordt gezien, vanaf 2002 geen juridische procedures tegen de overheid meer voeren.

Daarom is er ook de Stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers Oud Zuid, die naast haar gewone activiteiten zonodig o.a. zienswijzen, bezwaarschriften en beroepsprocedures kan voeren.

De Stichting ondersteunt hierbij zonodig de bewoners.

De website zal nog worden uitgebreid.

 

Vereniging Zuid- en Pijpbelangen

Voorzitter Theo Keijser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
Zuid- en Pijpbelangen  | stem_zpbelangen@hotmail.com