Actuele acties
Wie zijn wij
Verkiezingsprogramma
Wordt donateur
Gastenboek
Contact
RED DE BINNENTUINEN
VerkiezingInformatie
StoppenNoordZuidlijn
UitstelVerkiezingen

Nieuws over de woningcorporatie de Alliantie (voorheen De Dageraad)

19-10-2009
VERVALSING DOOR DE DAGERAAD/ALLIANTIE
Al meer dan tien jaar proberen huurders van woninggbouwcorporatie
De Dageraad/Alliantie, wonende aan de Sassenheimstaat 54-2 te
Amsterdam, zonder succes De Dageraad/Alliantie te dwingen om
ernstige gebreken - nulpunten in de woning te verhelpen.
In eerste instantie beweerde De Dageraad/Alliantie voor de rechter,
ondanks het rapport die door hoofd handhaving, inspectie en woning
klachten van het stadsdeel oud zuid op 13-3-2000
is gemaakt, dat de
huurders geen klachten m.b.t. de woning hadden.
Vervolgens heeft De Dageraad/Alliantie haar tactiek veranderd om
haar verplichting om de ernstige gebreken/nulpunten te verhelpen
alsnog te ontwijken.

Een pagina uit een gerechtelijk stuk/ Conclusie van antwoord van
mr. D.L. van Praag met het zaaknummer: 2005/26753 ASDR van
15-12-2005
, die nu onderdeel uitmaakt van de Conclusie van antwoord
van mr. D.L. van Praag met zaaknummer: 2008/31176DELL van
19-12-2008 met het hieronder opgeschreven, citaat:
'Hij heeft aan de heer Overwater in dit verband in ieder geval niet
de toegang tot de woning willen verschaffen zodat Overwater dus ook
nooit in staat is geweest werkzaamheden uit te doen voeren2.

2Behoudens enkele werkzaamheden buiten de eigenlijke woning
waardoor wel toestemming werd verleend.'

Toch was De Dageraad/Alliantie, met name dhr. A. Overwater, rayon
opzichter van De Dageraad / De Alliantie, in de huurwoning aan de
Sassenheimstraat 54-2.
Hier kunt u de opname van het bezoek van De Dageraad/Alliantie in de
woning van de huurders op 11-2-2004 beluisteren.

Ondanks de leugens en vervalsing van mr. D.L. van Praag, advocaat van
De Dageraad / De Alliantie, was dhr. A. Overwater, rayon opzichter
van De Dageraad / De Alliantie, wel degelijk binnen in de huurwoning
aan de Sassenheimstraat 54-2 maar heeft hij niets willen doen.
Mr. D.L. van Praag, advocaat van De Dageraad / De Alliantie, weet
donders goed dat dhr. A. Overwater, rayon opzichter van
De Dageraad / De Alliantie binnen in de huurwoning aan de
Sassenheimstraat 54-2 is geweest.
Maar, mr. D.L. van Praag, advocaat van De Dageraad / De Alliantie,
maakt zich samen met De Dageraad / De Alliantie schuldig aan
vervalsing.
Hierover hebben de huurders aangiftes gedaan.

Meer volgt later.


-------------------------------------------------------------------------
 

10. Voordracht van het Dagelijks Bestuur, inzake overeenstemming
met de Alliantie, voor drie locaties in de  Noord-Pijp.

Dit punt is behandeld in de stadsdeelraad van 22 april 2008

Zuid- en Pijpbelangen verzet zich tegen de voorgenomen sloop en het
op extra hoog niveau renoveren van de panden met sociale huurwoningen.
Het plan van de Alliantie, waar het stadsdeel onderdeel van uitmaakt,
is door de huidige huurders op 2 locaties niet al te enthousiast ontvangen.
Indien het besluit valt wordt gelijktijdig besloten om
huurders gedwongen uit te plaatsen.
In de Quellijnstraat 45-61 was een overgrote meerderheid van huurders tegen.
De huren worden te hoog, zodat terugkeer bijna onmogelijk wordt.
De Dageraad dient te volstaan met funderingsherstel
(schade NZ-lijn)en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

De Daniel Stalpertstraat 94-106 moet in het kader van het behoud en
herstelbeleid, hetgeen volgens het convenant een beleidsuitgangspunt
is,worden gevolgd. Het was aangemerkt als een behoudlocatie.
Het creëren van een sloop/nieuwbouwproject ter realisatie van 13 koopwoningen
voor het middensegment vindt plaats op basis van onverklaarbare plotseling
verlaagde funderings- classificatie van 2 naar 4. Dit roept vele vragen op.
De huurders zijn niet of tijdig ingelicht of hebben al dan niet hun
instemming met de plannen kunnen geven op basis van de BBSH.
(bewoners betrekken bij beleid)

De fractie is voor een eenvoudige renovatie van de bestaande sociale
huurwoningen op beide locaties, al dan niet met funderingsherstel.
Daarbij dient de huidige huur die bewoners betalen het uitgangspunt te blijven
Al was het alleen al voor het behoud van de karakteristieke doorlopende gevelrijen,
vanwege de beeldkwaliteit en het behoud van betaalbare woningruimte voor
doelgroepen van beleid en voor starters.
De corporaties komen hun kerntaak, gezien het grote tekort aan betaalbare  woningen,anders niet na.
Zij hebben geen financiële problemen en dienen juist extra in stadsvernieuwingsgebieden  te investeren.
Bij hen ligt €. 30 miljard aan vermogen op de plank

Onze fractie dient een amendement in! Zie PDF-document.

Nadere uitleg mocht men in de raad vallen over de term bouwfraude
en bewonersintimidatie door de Alliantie. (voorheen De Dageraad)
hierbij 6 voorbeelden:

1. bouwfraude Heemstedestraat 7, hier heeft het toenmalige DB geweigerd
onze schriftelijke vragen over misbruik van subsidiegelden door de
toenmalige Dageraad te beantwoorden. Zie de vragen in het PDF-document
Bewoners die hiertegen protesteren worden al ruim 8 jaar geïntimideerd
met gerechtelijke procedures.
2. het negeren van onze brieven en het weigeren om eerdere moties
over de Alliantie te behandelen, waarin het machtsmisbruik aan
de kaak wordt gesteld.
3. in de van Ostadestraat 115 is een sociale huurwoning illegaal verbouwd
en onttrokken aan de woningvoorraad, zonder compensatie en in stand
gehouden ondanks een uitspraak door de Raad van State.
4. het intimideren van huurders uit de complexen 1e v/d Helst 1 t/m 11,
vanwege het winstbejag en de subsidies.
5. het gedwongen uitplaatsen en intimideren van bejaarden aan
de van Ostadestraat 228 t.b.v. Koopwoningen.
Wim de Boer (Wijkcentrum ) weet hier alles van.
6. het twee jaar in de verbouwing laten zitten van hoog bejaarden,
met als oogmerk een vervroegd overlijden, 1e Sweelinckstraat 1 beletage.
Mw. Mostaard is na 2 jaar overleden.
Het hoekpand met de A. Cuypstraat is met tonnen subsidie verbouwd
en diende voor het mooi weerbeleid van de Dageraad in november 2003.
De etages zijn inmiddels voor grof geld voor €.300.000,-  per stuk verkocht.

 

Hier kunt u het programma voor het bekijken van Adobe/PDF documenten downloaden mocht u hier niet over beschikken.

 

 

 

Top
Zuid- en Pijpbelangen  | stem_zpbelangen@hotmail.com